O projekcie K1ds are Heroes

K1DS ARE HEROES to projekt którego celem jest identyfikacja codziennych barier ograniczających funkcjonowanie dzieci z cukrzycą typu 1(CT1). Cukrzyca typu 1 to najczęstsza choroba metaboliczna do 14 roku życia dotykająca 1 na 250 dzieci. W Polsce na cukrzycę typu 1 choruje ponad 200 000 osób.

CT1 spowodowane jest zniszczeniem komórek trzustki odpowiadających za produkcję hormonu zwanego insuliną. Przyczyną uszkodzenia jest błędny atak komórek układu odpornościowego dziecka na własny organizm. Niestety choroba ma bardzo podstępny przebieg z tego powodu w Polsce i na świecie ponad 25% noworozpoznanych pacjentów trafia do szpitala w stanie zagrożenia życia jak na przykład kwasicy ketonowej. Obecnie nie istnieje żadna metoda umożliwiająca odwrócenie procesu uszkodzeni trzustki. Wszystkie chore osoby leczone są poprzez skomplikowaną suplementację brakującego hormonu, którego dawkę ustala się w zależności od poziomu glukozy we krwi. Wraz z rozwojem technologii proces ten jest coraz bardziej zautomatyzowany pozwalając na usunięcie większości codziennych ograniczeń związanych z terapią. Insulinoterapia nie jest jednak jedynym wyzwaniem związanym z chorobą.

Mali superbohaterowie!

Niestety dzieci chorujące na cukrzycę typu 1 zmagają się również z wieloma codziennymi barierami społecznymi utrudniającymi ich funkcjonowanie. Ograniczenia najczęściej związane są z niewystarczającą wiedzą społeczną dotyczącą objawów oraz sposobu leczenia CT1. Pomimo braku świadomości społecznej wszystkie chorujące dzieci zawsze dzielnie stawiają czoła każdemu wyzwaniu związanemu z cukrzycą typu 1.

Z tego powodu są dla nas małymi superbohaterami!

Dołącz do nas i wesprzyj razem z nami naszych superbohaterów!


Od wielu lat staramy się wesprzeć wszystkie dzieci dotknięte przez cukrzycę typu1 poszukując metody prewencji oraz wczesnego rozpoznania choroby. W ramach Globalnej Platformy ds. Zapobiegania Cukrzycy Autoimmunizacyjnej udało nam się przeprowadzić w Polsce badanie przesiewowe celem oceny ryzyka genetycznego cukrzycy typu 1 u ponad 100 000 noworodków.

Wierzymy, że nasze działania przyczyniły się do ograniczenia liczby dzieci, które trafiły do szpitala w stanie zagrożenia życia z powodu zbyt późnego rozpoznania choroby. Mamy jednak świadomość istnienia wielu innych wyzwań związanych z cukrzycą typu 1.
Z tego powodu chcielibyśmy zapoczątkować dialog społeczny, który wierzymy, że umożliwi identyfikację bariery związanych z chorobą oraz umożliwi opracowanie rozwiązań pozwalających na ich usunięcie.

W ramach inicjatywy zaplanowaliśmy kilka paneli dyskusyjnych w formie online podczas, których zostaną omówione różne wyzwania związane z cukrzycą typu 1. Wspólnie z przedstawicieli środowiska medycznego, naukowcami oraz rodzicami osób z cukrzyca typu 1 postaramy zidentyfikować bariery oraz opracować plan, który pozwoli na ich usunięcie.
Koordynatorem merytorycznym projektu jest Polskie Towarzystwo Chorób Autoimmunologicznych oraz Globalna Platforma ds. Prewencji Cukrzycy Autoimmunizacyjnej